Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Szymon Olszewski : Szymon Olszewski
Liczba gatunków: 200Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 129 3789146 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3945762 2020.02.22 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 3945664 2020.02.22 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 3989203 2020.03.07 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 235 3789401 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 3883523 2020.02.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 26 3883553 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4918362 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3926002 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3887739 2020.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 160 3789147 2020.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3920759 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 3913961 2020.02.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 29 3914025 2020.02.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4850161 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 3989189 2020.03.07 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 3883527 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3863978 2020.01.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 24 3914112 2020.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1443 3789142 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3792420 2020.01.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 81 3789128 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 3792444 2020.01.05 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4461021 2020.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 3789422 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4303687 2020.05.03 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix