Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcin Charymski : Marcin Charymski
Liczba gatunków: 276Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1248 3776849 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 3779918 2020.01.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 83 3779914 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 3922584 2020.02.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3855528 2020.01.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1869 3776888 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3779935 2020.01.02 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2854 3776843 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 3922493 2020.02.15 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11175 3776841 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3922491 2020.02.15 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 191 3855483 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 3889366 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 801 3855482 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 402 3855478 2020.01.21 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3954562 2020.02.25 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 367 3776885 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 3776874 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 389 3776857 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 41 3851151 2020.01.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 17 3776884 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 3776952 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3798450 2020.01.06 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4325237 2020.05.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 380 3776903 2020.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 34 4251992 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 597 3776863 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 3776891 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 98 4018118 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 3857254 2020.01.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 114 3858709 2020.01.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 154 3776873 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5104 3776859 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 3776907 2020.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 141 3776875 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4466745 2020.05.31 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 64 3785273 2020.01.03 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4417734 2020.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 204 3776869 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 4304950 2020.05.03 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 3843139 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 4051058 2020.03.07
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4304887 2020.05.03
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 41 3858707 2020.01.23 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4291686 2020.05.02 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 359 3776858 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 3954949 2020.02.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 4325283 2020.05.07 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3138 3776818 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 63 3779910 2020.01.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2271 3889400 2020.02.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4427166 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1619 3776852 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4440219 2020.05.25 mapa