Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Żywiec : Marcin Dyduch
Liczba gatunków: 200Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 64 3793590 2020.01.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 91 3789938 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 3829891 2020.01.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 130 3889217 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 271 4841506 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 3829880 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 128 3793567 2020.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 332 3793585 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 40 4892572 2020.11.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4446586 2020.05.27 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4505427 2020.06.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 41 3793573 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 79 4505415 2020.06.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 532 3793591 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3834472 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4505424 2020.06.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 3829886 2020.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 3834444 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3209 3789957 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3834446 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 66 3834447 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3960503 2020.02.27 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4491405 2020.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3940043 2020.02.20 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4457472 2020.05.29 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 10 3996425 2020.03.08
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix