Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kujawy Michał Piotrowski : Michał Piotrowski
Liczba gatunków: 48Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3802583 2020.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4929424 2020.11.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
pospolity gęgawa, Anser anser
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 3789124 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3792711 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 3791252 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3789123 2020.01.04
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 480 3791243 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3800891 2020.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3791244 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4746949 2020.05.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3791253 2020.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3800778 2020.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3791245 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3800894 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3800893 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 3800895 2020.01.06 mapa