Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Zbigniew Wnuk : Zbigniew Wnuk
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4911156 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 277 3788877 2020.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3788872 2020.01.04 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3788871 2020.01.04 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 89 3788874 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3788876 2020.01.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 601 3788875 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 3788915 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3888729 2020.02.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 3788862 2020.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 17 3788870 2020.01.04 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 27 3788921 2020.01.04 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4838382 2020.10.11 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 106 3951236 2020.02.23 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 3788902 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4610469 2020.07.10 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3788900 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4040445 2020.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 4005990 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 39 3794336 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 3788873 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 3788866 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 3995143 2020.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1794 3794329 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4354308 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3789092 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 38 4293310 2020.05.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus