Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Naturschutz : Tomasz Kniola
Liczba gatunków: 190Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 312 3876664 2020.01.24 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 4898976 2020.11.07 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 58 4897292 2020.11.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4906193 2020.11.08 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4857627 2020.10.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1116 4062659 2020.03.21 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 362 4817093 2020.10.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 133 4839642 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 159 4868037 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 26 4871728 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 30 4897073 2020.11.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 39 4897660 2020.11.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 294 4839649 2020.10.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 36 3911851 2020.02.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 184 3861315 2020.01.24 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 28 4868060 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4855576 2020.10.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2601 4897069 2020.11.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1249 4897090 2020.11.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 4747971 2020.09.05 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 110 4839648 2020.10.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 263 4747975 2020.09.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1242 3800353 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 4817085 2020.10.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 491 4817066 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4189397 2020.04.18 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3822479 2020.01.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4235893 2020.04.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 28 4062652 2020.03.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4902035 2020.11.08