Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

photochem : Tomasz Szymański
Liczba gatunków: 136Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 227 3774204 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 3947040 2020.02.22 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3891150 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3791983 2020.01.05 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 307 3815381 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3993339 2020.03.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 3891147 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4900474 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 3824103 2020.01.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 3791846 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 254 3788262 2020.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 3774206 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 3817195 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 96 3949166 2020.02.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 165 3905702 2020.02.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 3891160 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4021584 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4252759 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4252763 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 613 3786230 2020.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 3905703 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4630459 2020.07.17 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 21 3786232 2020.01.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia