Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Środkowozachodniopomorzanin : Konrad Bieńkowski
Liczba gatunków: 216Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 3795695 2020.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4934623 2020.11.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 106 3784710 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3913650 2020.02.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 13 3799416 2020.01.06
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 3786161 2020.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 3786160 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 3795699 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3795698 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3795697 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3795696 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3795717 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3795703 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 3795702 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 24 3799422 2020.01.06
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4353374 2020.05.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 3837206 2020.01.15 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4398419 2020.05.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4398421 2020.05.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4370383 2020.05.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 3949020 2020.02.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 3799419 2020.01.06
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3795701 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4694535 2020.06.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3799425 2020.01.06
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4260282 2020.04.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3913647 2020.02.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4353376 2020.05.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 3795709 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 3991126 2020.03.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3795706 2020.01.05 mapa