Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Świdnica Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski
Liczba gatunków: 188Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1069 3796913 2020.01.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 44 4211764 2020.04.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 228 3843436 2020.01.18 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2768 3841919 2020.01.18 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 75 3843648 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 3843643 2020.01.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 189 3841929 2020.01.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 3906986 2020.02.09 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4211731 2020.04.21 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4611154 2020.07.10 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4390098 2020.05.16 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 268 3843640 2020.01.18 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4211791 2020.04.21 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 166 3843618 2020.01.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4042400 2020.03.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 166 4042407 2020.03.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 107 3843664 2020.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 144 3841949 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3029 3783606 2020.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 29 3843638 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3841948 2020.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4501319 2020.06.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 24 3796893 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4057425 2020.03.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus