Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer
Liczba gatunków: 257Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4897 3783975 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 29 3817555 2020.01.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 190 3786030 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 51 3868028 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4005230 2020.03.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1150 3867717 2020.01.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3225 3817523 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3817553 2020.01.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 310 3817556 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 3945473 2020.02.22 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9122 3817557 2020.01.11 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4004948 2020.03.10 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1081 3863371 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 19 3865332 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1758 3783978 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3865335 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14516 3783974 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1130 3783971 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1359 3783967 2020.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 30 3793401 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 92 3886871 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2430 3859114 2020.01.23 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4580363 2020.06.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2599 3783976 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 27 3863385 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 64 4004805 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 83 4004803 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 757 3846160 2020.01.19 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 4754 3784484 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12579 3784473 2020.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 968 3886869 2020.02.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3785 3797649 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 289 3790689 2020.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4500104 2020.06.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 70 3817591 2020.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 27 3817628 2020.01.11 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 22 3988131 2020.03.06 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 82 3846161 2020.01.19 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 4041028 2020.03.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 602 3783977 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 3783979 2020.01.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 21 4410647 2020.05.20 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 193 3784490 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 56 3831872 2020.01.15 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 225 3863356 2020.01.25 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 11 4320227 2020.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 325 3809147 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 17 4428104 2020.05.23
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 378 4272289 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 77 4222756 2020.04.23
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 3992845 2020.03.07 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 10 4298810 2020.05.02 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4580392 2020.06.29 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva