Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer
Liczba gatunków: 272Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4920084 2020.11.14 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8138 3783975 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 108 3817555 2020.01.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 244 3786030 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4873249 2020.10.25 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 67 3868028 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4005230 2020.03.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1150 3867717 2020.01.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 9097 3817523 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3817553 2020.01.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 358 3817556 2020.01.11 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 3945473 2020.02.22 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9757 3817557 2020.01.11 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4004948 2020.03.10 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1186 3863371 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 20 3865332 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1773 3783978 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 3865335 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15483 3783974 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1145 3783971 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 3695 3783967 2020.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 37 3793401 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 122 3886871 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3058 3859114 2020.01.23 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 4580363 2020.06.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5002 3783976 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 56 3863385 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 68 4004805 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 779 4004803 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2179 3846160 2020.01.19 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 5849 3784484 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19599 3784473 2020.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1195 3886869 2020.02.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7754 3797649 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 289 3790689 2020.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4500104 2020.06.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 124 3817591 2020.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 40 3817628 2020.01.11 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 22 3988131 2020.03.06 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 273 3846161 2020.01.19 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 4041028 2020.03.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1556 3783977 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 26 3783979 2020.01.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 24 4410647 2020.05.20 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 235 3784490 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 122 3831872 2020.01.15 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 627 3863356 2020.01.25 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 22 4320227 2020.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 343 3809147 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 17 4428104 2020.05.23
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 390 4272289 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 78 4222756 2020.04.23
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 25 3992845 2020.03.07 mapa
X