Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Miliczfan : Maks Bojarowski
Liczba gatunków: 116Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3786365 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3850791 2020.01.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 3850785 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3782962 2020.01.02 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1 3782967 2020.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 3782961 2020.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 3782965 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3796778 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3796783 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3796782 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3782987 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 3850789 2020.01.19 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3782981 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3796776 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4671619 2020.08.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4616163 2020.07.12 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 3850786 2020.01.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3782984 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3796780 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 3782988 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3782989 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3782979 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3831060 2020.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3782990 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3850788 2020.01.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3782954 2020.01.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix