Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

waldemarosam : Waldemar Okupniczak
Liczba gatunków: 180Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 245 3782495 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 3853296 2020.01.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 116 3853297 2020.01.19 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3853263 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3909895 2020.02.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 677 3782497 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 3853298 2020.01.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 578 3853257 2020.01.19 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 3910939 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 362 3782498 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3909635 2020.02.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 64 3782501 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 164 3782482 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 93 3782502 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 149 3782508 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3871798 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 13 3782445 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3871778 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3871794 2020.01.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 239 3782504 2020.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 3793791 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 3782489 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 3796051 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 4246552 2020.04.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 3877381 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 82 3849825 2020.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 56 3782500 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4026 3782443 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 3871781 2020.01.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 3849822 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4498700 2020.06.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3853278 2020.01.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4405867 2020.05.17 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 3877317 2020.01.26 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 13 4246174 2020.04.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 353 3782484 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3888363 2020.01.31 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 13 4261374 2020.04.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 3911000 2020.02.08 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4313668 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3799344 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus