Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomek Gogołek : Tomasz Gogołek
Liczba gatunków: 240Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 214 3774573 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 19 3990394 2020.03.07
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4461594 2020.05.30
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 38 4024181 2020.03.15 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 4 4024188 2020.03.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1151 3990395 2020.03.07 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3990442 2020.03.07 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 408 3990446 2020.03.07 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4054099 2020.03.21 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 732 3990396 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 4911478 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 8 3787884 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4888122 2020.11.01
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3166 3774587 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 257 3787889 2020.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 308 3774586 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3863764 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 54 3863763 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 99 3889701 2020.02.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1144 3787886 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 19 3787887 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 4015846 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 3864156 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 67 3889690 2020.02.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 232 3889687 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1968 3774558 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 3820712 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 319 3774603 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 41 3774563 2020.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 11 4442514 2020.05.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 92 3814765 2020.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4271265 2020.04.29
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 57 3889677 2020.02.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4522537 2020.06.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 78 4015156 2020.03.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4652801 2020.07.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 413 3774564 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4103097 2020.03.31 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus