Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marta Świtała : Marta Świtała
Liczba gatunków: 265Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4018747 2020.03.14 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 4942309 2020.11.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4021938 2020.03.15 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 4471318 2020.06.01 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3901419 2020.02.08 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3901814 2020.02.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 83 3820374 2020.01.12 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4836978 2020.10.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4021599 2020.03.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2018 3820383 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 26 4830657 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 67 4468771 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 52 3820385 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4830663 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4013754 2020.03.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 3820379 2020.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 3820386 2020.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 15 4469324 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4086516 2020.03.28 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 34 4461472 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4089208 2020.03.28 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 3902038 2020.02.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4624326 2020.07.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 219 3820377 2020.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4848412 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4089221 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4089223 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 116 4021939 2020.03.15 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 3820389 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3820375 2020.01.12 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 3901816 2020.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 78 4012746 2020.03.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4484867 2020.06.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3777903 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4301833 2020.05.03 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4720894 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4037630 2020.03.18 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 3820388 2020.01.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4013756 2020.03.12 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4854514 2020.10.18 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 3820373 2020.01.12 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 34 3786273 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4228004 2020.04.24 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 41 3969762 2020.03.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4307811 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 3825748 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4484653 2020.06.04 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4265333 2020.04.28 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4260823 2020.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 4276889 2020.04.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 5 4307826 2020.05.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4317352 2020.05.05 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4317343 2020.05.05 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 30 3820376 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo