Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Janocha
Liczba gatunków: 271Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 3 4881940 2020.10.30 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 937 3781688 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 4860761 2020.10.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 123 3797155 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4717208 2020.08.23 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4712101 2020.08.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4716575 2020.08.23
X pospolity gęgawa, Anser anser 365 3833163 2020.01.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 31 3853992 2020.01.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 262 3853991 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 323 3793288 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 27 3797153 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 38 3793294 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 3800374 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 334 3793293 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 23 3876837 2020.01.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 195 3800368 2020.01.06 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 164 3793310 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4339361 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 185 3876820 2020.01.28 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 217 4096469 2020.03.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 170 3802500 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 3798296 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 181 4005502 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 56 4096529 2020.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 74 3781684 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 130 3781685 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4184 3781690 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4308367 2020.05.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 572 3838776 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4716457 2020.08.23
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 12 4293244 2020.05.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 139 3781678 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 3922191 2020.02.15 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4890727 2020.11.02 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 81 3781683 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 3876845 2020.01.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 162 3793289 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 11 3877177 2020.01.28 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 3955785 2020.02.25 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 84 3781696 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 144 3922162 2020.02.15 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 641 3958062 2020.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 8 4419377 2020.05.22 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 85 3784754 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4352868 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba