Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

MIRKA&RYSIEK : Ryszard Chudzik
Liczba gatunków: 163Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 3871077 2020.01.26 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 3870967 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 58 3849968 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 61 3849969 2020.01.19 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 260 3817885 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 3849937 2020.01.19 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4057956 2020.03.21 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 68 3849966 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 87 3778845 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 20 3897758 2020.02.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 16 3897757 2020.02.06 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3952565 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 51 3817887 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3966779 2020.02.29 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 3817888 2020.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 5 3910509 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 52 4368230 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4263154 2020.04.25 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4263153 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 46 3849975 2020.01.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 4173539 2020.04.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4263152 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4263156 2020.04.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 46 4136171 2020.04.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3973803 2020.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4136133 2020.04.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4064992 2020.03.22 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 3871138 2020.01.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4263155 2020.04.25 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 3999633 2020.03.08 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 46 3817889 2020.01.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 3817890 2020.01.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4368302 2020.05.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3783184 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4057968 2020.03.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3783183 2020.01.02 mapa