Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Czarci Szpon : Krzysztof Haja
Liczba gatunków: 255Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 881 3778609 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3790394 2020.01.04 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 32 3790382 2020.01.04 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4716446 2020.08.23 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 3874608 2020.01.27 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3803624 2020.01.07
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 250 3874606 2020.01.27 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1548 3790392 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 3874607 2020.01.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 52 3790393 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 587 3869828 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 14 3869830 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 17 3862257 2020.01.24 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 16 3877869 2020.01.29 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 243 3808201 2020.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 51 3786380 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 403 3778685 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 77 3869834 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 3913013 2020.02.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 3851572 2020.01.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 3976154 2020.03.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 449 3790528 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4197986 2020.04.20 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 656 3778682 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 3874593 2020.01.27 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 64 4024240 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 51 3991073 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 112 3790526 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 66 3790527 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2077 3778612 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4197989 2020.04.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 82 3831443 2020.01.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3939912 2020.02.20 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 4479438 2020.06.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 18 3790390 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4228632 2020.04.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 42 3786467 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4177359 2020.04.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 484 3786374 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4926391 2020.11.16 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 91 3800203 2020.01.06 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 3790551 2020.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4107569 2020.04.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 921 3865291 2020.01.25 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 4526631 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 3778602 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4270610 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 18 4197998 2020.04.20 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 9 4100947 2020.03.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 4418293 2020.05.22 mapa