Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Michał Karpeta : Michał Karpeta
Liczba gatunków: 192Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1502 3778175 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4530406 2020.06.14 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 4286 3778005 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1346 3778419 2020.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 3778023 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3888306 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 3888232 2020.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 668 3778341 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 14 3912142 2020.02.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3828385 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 143 3946368 2020.02.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1298 3790305 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4533899 2020.06.13
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1733 3790310 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 3981746 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 49 4027767 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 4106962 2020.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 222 3778452 2020.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 41 3799010 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11837 3778099 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 3846594 2020.01.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 346 3828344 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 3846707 2020.01.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4323306 2020.05.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 136 3790217 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4100841 2020.03.28 mapa