Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Michał Karpeta : Michał Karpeta
Liczba gatunków: 184Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 767 3778175 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4530406 2020.06.14 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2804 3778005 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1040 3778419 2020.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 765 3778023 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3888306 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 42 3888232 2020.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 468 3778341 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 3912142 2020.02.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3828385 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 98 3946368 2020.02.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 620 3790305 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4533899 2020.06.13
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 797 3790310 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3981746 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 32 4027767 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4106962 2020.03.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 128 3778452 2020.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 3799010 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6858 3778099 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3846594 2020.01.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 97 3828344 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 3846707 2020.01.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4323306 2020.05.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 83 3790217 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4100841 2020.03.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus