Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

mszar : Robert Wakulski
Liczba gatunków: 204Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 554 3780665 2020.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4244899 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 3868382 2020.01.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 253 3793814 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 4877424 2020.10.27 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 56 3803065 2020.01.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 266 3860956 2020.01.24 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4918387 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 195 3789286 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 3907783 2020.02.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 3793868 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3793926 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4049071 2020.03.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 218 3868416 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4005962 2020.03.10
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 137 3816463 2020.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 56 4005902 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 147 4023237 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 4005898 2020.03.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 554 3793854 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3120 3780604 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 3951063 2020.02.23 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 251 3789282 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 38 4349313 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 77 3789287 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 283 3809340 2020.01.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus