Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Raptors : Adam Szczepańczyk
Liczba gatunków: 202Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 195 3776034 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3886609 2020.02.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 3915699 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3965523 2020.02.29 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 4454388 2020.05.29 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 305 3776048 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 653 3911860 2020.02.10 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 3967167 2020.02.29
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 3779535 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4921806 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3918084 2020.02.14 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4647297 2020.07.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 3818605 2020.01.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 3777886 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 3776007 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 3901447 2020.02.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4442567 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 3915648 2020.02.13 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 3776008 2020.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 3776009 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3915644 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 4015379 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 3937813 2020.02.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 48 3818529 2020.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3832832 2020.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 619 3776014 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3905398 2020.02.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 39 3780554 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4366522 2020.05.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 19 3779610 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 4369128 2020.05.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 3863590 2020.01.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 89 3776046 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4442572 2020.05.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3783849 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3964774 2020.02.29 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 544 3921633 2020.02.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 4585696 2020.07.01