Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Gałąź : Agnieszka Gałązka
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 77 3774595 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4460321 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4054258 2020.03.21 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4056465 2020.03.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 125 4055373 2020.03.21 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4546527 2020.06.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4054259 2020.03.21 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2003 4047683 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3791086 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 64 3774525 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3791090 2020.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 38 3774534 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 36 4425903 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
dość pospolity głowienka, Aythya ferina
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 73 3791082 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3791084 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4302110 2020.05.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4544124 2020.06.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4416210 2020.05.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4236322 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 93 3774532 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3907063 2020.02.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 3774536 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 18 3774551 2020.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4499651 2020.06.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 4264345 2020.04.27 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4282672 2020.05.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix