Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Renia : Teresa Jędrzejczak
Liczba gatunków: 214Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 859 3781391 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 3896916 2020.02.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 3878710 2020.01.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 3855726 2020.01.21 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3855727 2020.01.21 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4760789 2020.09.10 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2068 3781393 2020.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 3861796 2020.01.21 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1074 3851893 2020.01.20 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3942071 2020.02.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 51 3818343 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4925445 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 3809209 2020.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3942066 2020.02.20 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 107 3895780 2020.02.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4256417 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3937616 2020.02.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 214 3813412 2020.01.10 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4249649 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 337 3813411 2020.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3809211 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 4067289 2020.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 56 4088639 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 46 3976483 2020.03.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 66 3908307 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1351 3781390 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3862011 2020.01.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 236 3851895 2020.01.20 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 17 4855457 2020.10.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4529567 2020.06.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 28 3786406 2020.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4547356 2020.06.18 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 3921825 2020.02.15 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4016530 2020.03.14 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 140 3813415 2020.01.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 3895786 2020.02.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4271599 2020.04.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 45 3792968 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 4107174 2020.03.31 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 251 3804447 2020.01.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 73 3781171 2020.01.02 mapa