Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Mirosław Nowicki : Mirosław Nowicki
Liczba gatunków: 264Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4893692 2020.11.03 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 648 3790768 2020.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 3907578 2020.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3907577 2020.02.09 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4833088 2020.10.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4830380 2020.10.09 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2029 3870985 2020.01.26 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1429 3939578 2020.02.19 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1524 3907585 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 111 3916798 2020.02.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 79 3924280 2020.02.14 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 123 3870560 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 3924268 2020.02.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 53 3870581 2020.01.26 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 37 3885735 2020.02.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 156 3853607 2020.01.20 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 41 3870659 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 37 3960853 2020.02.27 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 3907949 2020.02.09 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4716665 2020.08.23 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 4006193 2020.03.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 410 3870004 2020.01.25 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 4006196 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 3792778 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 18 3885862 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 26 4047724 2020.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 36 4047718 2020.03.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 108 3885846 2020.02.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 34 3885797 2020.02.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2472 3778197 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 26 3885845 2020.02.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 114 3871024 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 3802133 2020.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 4246642 2020.04.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 26 3790688 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 32 4091262 2020.03.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 10 4223650 2020.04.22
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 45 3802141 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4167107 2020.04.14
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 164 3870691 2020.01.26 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 3921530 2020.02.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 53 3925785 2020.02.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3773269 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 77 4364817 2020.05.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 32161 3916797 2020.02.13 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 10 4284249 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 28 3778232 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4661444 2020.07.30 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 102 4314395 2020.05.04 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 15 4191161 2020.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 23 3978799 2020.03.03 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 7 4300900 2020.05.02 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4586816 2020.07.01 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 62 3778200 2020.01.01 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 477 3792774 2020.01.05 mapa