Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Grupa dubelta : Maciej Aleksandrowicz
Liczba gatunków: 226Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4913108 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 329 3776032 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 40 4913129 2020.11.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 3776031 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 3853513 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3853514 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 291 3794258 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 4913122 2020.11.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2001 3776037 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3939528 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 401 3776038 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4913116 2020.11.11
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 3925215 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 3794350 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3799143 2020.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3794268 2020.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 11 4016268 2020.03.14 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4175758 2020.04.16 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4832333 2020.10.09 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4598286 2020.07.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 3799295 2020.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4515569 2020.06.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 42 3776036 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 3903081 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 4057846 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4133931 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 3799145 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 157 3799072 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3776035 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 3903080 2020.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 220 3794262 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4222555 2020.04.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4354365 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3789642 2020.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 3864164 2020.01.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 21 3799165 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 3948380 2020.02.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 86 3794259 2020.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 3794272 2020.01.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 400 3869782 2020.01.26 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 3906803 2020.02.09 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3971954 2020.03.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4354366 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3773044 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4475843 2020.06.02 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4384606 2020.05.16 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4210722 2020.04.21 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4103365 2020.03.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex