Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodojka : Adrianna Muszyńska
Liczba gatunków: 196Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4912829 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 253 4052610 2020.03.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4871223 2020.10.25 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 4042903 2020.03.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1502 4056503 2020.03.21 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3808240 2020.01.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 305 3808233 2020.01.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 46 3808234 2020.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 34 4063984 2020.03.22 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4871259 2020.10.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 578 3808235 2020.01.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 29 3808238 2020.01.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 4257709 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 173 4731145 2020.08.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 74 4480985 2020.06.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4912820 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4464134 2020.05.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 138 4110946 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 203 4110948 2020.03.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 142 4775366 2020.09.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6600 3776802 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 63 4773210 2020.09.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3683 3808241 2020.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4110776 2020.03.22 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4374115 2020.05.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 19 3783561 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 25 4691511 2020.08.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix