Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tilia : Paweł Hermański
Liczba gatunków: 234Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 768 3789551 2020.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 3845392 2020.01.19 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4719655 2020.08.24 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 17 3911773 2020.02.10 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3912069 2020.02.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 3951334 2020.02.23 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 869 3798688 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 9 3892183 2020.02.03 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 240 3864106 2020.01.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1180 3864105 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 120 3942858 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 60 3944700 2020.02.22 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3798684 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 3943484 2020.02.21 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3950620 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3798681 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 3859173 2020.01.23 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 61 3853688 2020.01.21 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3942904 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4024551 2020.03.15 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 3911991 2020.02.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3854540 2020.01.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 436 3854539 2020.01.21 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 254 3854538 2020.01.21 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 3943567 2020.02.21 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4024552 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4087736 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3798689 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 102 3888357 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2567 3789552 2020.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4024548 2020.03.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 101 3798692 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3804862 2020.01.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 11 4248408 2020.04.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 52 3812509 2020.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 21 4123458 2020.04.05 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 32 3789567 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4123460 2020.04.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 151 3798685 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3942855 2020.02.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 135 3773418 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3998522 2020.03.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1444 3942905 2020.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4282040 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 159 3789542 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 4335301 2020.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 20 4244476 2020.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 9 4079615 2020.03.26 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4551610 2020.06.20 mapa