Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Warsaw Woodpeckers #1 : Świtała Tymon
Liczba gatunków: 200Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4887630 2020.10.31 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 3787670 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 3844918 2020.01.17 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 46 3791635 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 19 3994149 2020.03.08 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3994150 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 512 3787666 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 3787669 2020.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8003 3907341 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4807969 2020.10.01 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3791615 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 11 4918573 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 537 3787668 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3791614 2020.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3994172 2020.03.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 4445313 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3802749 2020.01.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 161 4275312 2020.04.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 902 3791628 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 230 4875011 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 35 4120993 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 4191237 2020.04.05 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 134 4120965 2020.03.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 382 3787664 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4810 3787662 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 309 3787660 2020.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 78 3787665 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4515375 2020.06.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4689292 2020.07.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4191264 2020.04.19 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4580633 2020.06.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4275324 2020.04.28 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4275337 2020.04.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3787667 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4275328 2020.04.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 3779879 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4120991 2020.03.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4121010 2020.03.31 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4689280 2020.07.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 65 3779854 2020.01.01 mapa