Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Anna Włoddrczak-Komosińska : Anna Włodarczak-Komosińska
Liczba gatunków: 251Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2571 3773014 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 3967114 2020.02.29 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 570 3815962 2020.01.11 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4727507 2020.08.28 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 77 3815961 2020.01.11 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3983203 2020.03.05 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1001 3988836 2020.03.07 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 13111 3788235 2020.01.04 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 28 3995545 2020.03.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35932 3792653 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4284584 2020.05.01 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40679 3788236 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 804 3990166 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2003 4237635 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 35 3990171 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1341 3773007 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 45 3785669 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 910 3773708 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4612748 2020.07.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 3990169 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 4333031 2020.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 985 3773707 2020.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1227 3773051 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 3818817 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 4089355 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 125 4060949 2020.03.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 810 3819382 2020.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1532 3815960 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29926 3772615 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 393 3818581 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2209 3903509 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4727982 2020.08.28 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 4464294 2020.05.31 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3988839 2020.03.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 4003664 2020.03.10 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 4235981 2020.04.25 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4888550 2020.11.01
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 91 3792239 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4141389 2020.04.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 470 3787899 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 4799571 2020.09.26 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4305934 2020.05.03 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3772663 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 19 3775490 2020.01.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 331 3916207 2020.02.13 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4279623 2020.04.30 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3772997 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 6 4523812 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4335737 2020.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4280433 2020.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 9 4120405 2020.04.05 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 28 4356718 2020.05.11 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4485253 2020.06.05 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 4558909 2020.06.21 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 3773102 2020.01.01 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 2203 3773052 2020.01.01 mapa