Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Głęboka Rezerwa #2 : Monika Broniszewska
Liczba gatunków: 294Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 3783745 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3829359 2020.01.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 209 3797103 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4038090 2020.03.18
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 3797104 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 4 3986715 2020.03.06
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 3786194 2020.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2438 3797102 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 4079056 2020.02.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4303004 2020.03.21 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 3936875 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 44 3797101 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 10 4033672 2020.03.17
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 3787743 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 3794155 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3787741 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3940720 2020.02.20 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3952086 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 66 3783744 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 3783742 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 3776157 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 3792525 2020.01.05
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4586916 2020.06.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3940722 2020.02.20 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3774222 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3947790 2020.02.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 3783741 2020.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4283757 2020.04.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3940714 2020.02.20 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 3940721 2020.02.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 3989571 2020.03.07 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 3945027 2020.02.22 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3945026 2020.02.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 3835696 2020.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 974 3783664 2020.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3965061 2020.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3835697 2020.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4563037 2020.06.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4438999 2020.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3986716 2020.03.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 3895502 2020.02.05 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4263597 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4150996 2020.04.11
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3895007 2020.02.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4225224 2020.04.21 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 77 3787773 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 3783794 2020.01.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 3940713 2020.02.20 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3783663 2020.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 34 3945020 2020.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3799009 2020.01.06 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4295851 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3779624 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4283758 2020.04.29 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4345072 2020.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4231437 2020.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4138058 2020.04.08 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4314198 2020.05.04 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 4257013 2020.04.27 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4443746 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4170263 2020.04.15 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 42 3783766 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 36 3774417 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4727503 2020.08.28 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 6 4238471 2020.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4727644 2020.08.28 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 226 3835715 2020.01.16 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
X bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 11 4748033 2020.09.05 mapa
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4150999 2020.04.11 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4118894 2020.04.04 mapa