Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa
Liczba gatunków: 225Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4911917 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1099 3775063 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 3789070 2020.01.04 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 421 3775326 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3849101 2020.01.19 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3897023 2020.02.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3902434 2020.02.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 4111 3775055 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 32 3801403 2020.01.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4934 3801398 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3902442 2020.02.08 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1823 3793213 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3902441 2020.02.08 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 105 3889767 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 3892303 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 31 3793105 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 43 3892322 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 174 3775065 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 76 3793108 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 264 3775346 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3889766 2020.02.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 23 3849012 2020.01.19 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4223118 2020.04.23 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4119060 2020.04.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 77 3775348 2020.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 3793132 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 283 3773132 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 43 3793107 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 79 4054268 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 118 4093556 2020.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 65 3848945 2020.01.19 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 471 3892345 2020.02.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2095 3775058 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4054074 2020.03.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 235 3994167 2020.03.08 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4475945 2020.06.02 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 4057563 2020.03.21 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4286380 2020.05.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3955632 2020.02.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4175589 2020.04.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4054107 2020.03.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 4054078 2020.03.21 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 426 3775054 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 3793136 2020.01.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 31 3775504 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 3927170 2020.02.16 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 162 3901174 2020.02.08 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4355548 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 663 3775203 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 169 4272530 2020.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 11 4264561 2020.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4095423 2020.03.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 5 4264563 2020.04.28 mapa