Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Rafał z Dziuplaków : Rafał Szczerbik
Liczba gatunków: 228Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 357 3795101 2020.01.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4776402 2020.09.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 54 3798941 2020.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 45 3926717 2020.02.16 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 3814852 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4935976 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4780986 2020.09.19 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 28 3795126 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4777986 2020.09.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 305 3795127 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 4122685 2020.04.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 289 3795133 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 3795129 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4300038 2020.05.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4341265 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 4294887 2020.05.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 210 3798931 2020.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4122679 2020.04.05 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 393 3798932 2020.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3798939 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 34 4087001 2020.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 58 4015088 2020.03.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 3795122 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 83 3864053 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2538 3795196 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 4773358 2020.09.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 588 3798937 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4776498 2020.09.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 3795166 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4341173 2020.05.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 27 3864048 2020.01.25 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4341376 2020.05.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 4015105 2020.03.14 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4935972 2020.11.21 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 35 4243846 2020.04.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 3848547 2020.01.19 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 33 3964873 2020.02.29 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 537 3970039 2020.03.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 4524647 2020.06.13 mapa