Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Artur Staszewski : Artur Staszewski
Liczba gatunków: 195Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1022 3831273 2020.01.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 3816337 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 48 3836652 2020.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3023 3816029 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 186 3924773 2020.02.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2515 3836651 2020.01.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 26 3831265 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 3906886 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3896623 2020.02.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 342 3831267 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 252 3816122 2020.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 108 3796017 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 410 3816035 2020.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 112 3831268 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4074747 2020.03.25 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 4019840 2020.03.14 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 4379721 2020.05.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7469 3816127 2020.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 4080733 2020.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 43 4019838 2020.03.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 338 3816045 2020.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 7482 3870550 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1665 3816034 2020.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 170 3970011 2020.03.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 944 3816294 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 10 4432958 2020.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 4156426 2020.04.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4053729 2020.03.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 3919339 2020.02.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 18 3996532 2020.03.08 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 391 3816023 2020.01.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 19 4191676 2020.04.19 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 3919342 2020.02.14 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 19 4191770 2020.04.19 mapa
X