Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 352 3781417 2020.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 3963287 2020.02.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 3967392 2020.02.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4458159 2020.05.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 442 3963347 2020.02.28 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 3967383 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 149 3963327 2020.02.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 578 3927677 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4822522 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4822521 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 3839087 2020.01.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 3963304 2020.02.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 96 3781426 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3863291 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 3863286 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 172 3963319 2020.02.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 3842605 2020.01.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 4015482 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 3863409 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3963300 2020.02.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 274 3963297 2020.02.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 588 3773977 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 54 3845675 2020.01.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 97 3815621 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 18 3927665 2020.02.16 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4457690 2020.05.30 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 49 3781411 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 4236783 2020.04.25
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4359264 2020.05.10
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 3839112 2020.01.12 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4538748 2020.06.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 36 4015500 2020.03.14 mapa