Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łukasz Krajewski : Łukasz Krajewski
Liczba gatunków: 253Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3462 3772764 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 3921483 2020.02.15 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 315 3773199 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4042680 2020.03.19
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 432 3869749 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 10 3989144 2020.03.07 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 71 3967230 2020.02.29 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 12042 3775157 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 20 3840691 2020.01.18 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11140 3840688 2020.01.18 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 13 3901128 2020.02.08 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 173717 3840836 2020.01.18 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 3900792 2020.02.08 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 175 3965905 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 3965904 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 3772778 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 80 3965912 2020.02.29 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3965930 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 995 3772767 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 233 3772766 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 500 3772765 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3965925 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4592223 2020.07.04 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3967097 2020.02.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 477 3773188 2020.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1151 3772768 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 3772860 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 142 3990001 2020.03.07 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 717 3988535 2020.03.07
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 614 3945743 2020.02.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 32974 3775163 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18804 3772774 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3807 3902225 2020.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2665 3798052 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 4009632 2020.03.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 33 4484408 2020.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 4073387 2020.03.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 75 3863192 2020.01.25 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4281351 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 11 4073381 2020.03.25
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 29 3797416 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 3773382 2020.01.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 385 3772847 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 3965929 2020.02.29 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4101866 2020.03.30 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 41 3789619 2020.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 40 3787756 2020.01.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 274 3949344 2020.02.23 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 8 4470934 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 197 3774716 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4468057 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 253 4349199 2020.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus