Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łukasz Krajewski : Łukasz Krajewski
Liczba gatunków: 276Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4265 3772764 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 3921483 2020.02.15 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 574 3773199 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 9 4042680 2020.03.19
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 433 3869749 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 10 3989144 2020.03.07 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 71 3967230 2020.02.29 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 14342 3775157 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 44 3840691 2020.01.18 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11726 3840688 2020.01.18 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 13 3901128 2020.02.08 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 174072 3840836 2020.01.18 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 3900792 2020.02.08 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 224 3965905 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 77 3965904 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 42 3772778 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 119 3965912 2020.02.29 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3965930 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1266 3772767 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 235 3772766 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 722 3772765 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 3965925 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4713874 2020.08.22 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4592223 2020.07.04 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3967097 2020.02.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 603 3773188 2020.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1928 3772768 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 41 3772860 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 169 3990001 2020.03.07 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1555 3988535 2020.03.07
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1230 3945743 2020.02.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 33804 3775163 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29087 3772774 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3886 3902225 2020.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4523 3798052 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 4009632 2020.03.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 33 4484408 2020.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 17 4073387 2020.03.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 94 3863192 2020.01.25 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4281351 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 11 4073381 2020.03.25
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 104 3797416 2020.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 3773382 2020.01.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 894 3772847 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 3965929 2020.02.29 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4101866 2020.03.30 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 3789619 2020.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 62 3787756 2020.01.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3261 3949344 2020.02.23 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 41 4470934 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 286 3774716 2020.01.01 mapa