Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomek Janiszewski : Tomasz Janiszewski
Liczba gatunków: 211Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 509 3775066 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 4002177 2020.03.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3828471 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 3828463 2020.01.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4263744 2020.04.28 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 778 3828455 2020.01.13 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 180 3939742 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 524 3828462 2020.01.13 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4002224 2020.03.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4429 3828461 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 3792096 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 3798823 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 3828434 2020.01.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 111 3828438 2020.01.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 101 3828454 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3792095 2020.01.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1018 3792045 2020.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 525 3792044 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 3792046 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 45 4025301 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 423 4134190 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 579 3792048 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1519 3792047 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1965 3775035 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 39 3828432 2020.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2240 3775037 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4459050 2020.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3798676 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 3853160 2020.01.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 3775039 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3792050 2020.01.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3792049 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4373309 2020.05.13 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 3773056 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 3979542 2020.03.03 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 587 3946733 2020.02.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur