Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomek Janiszewski : Tomasz Janiszewski
Liczba gatunków: 238Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1915 3775066 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 4002177 2020.03.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3828471 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 32 3828463 2020.01.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4263744 2020.04.28 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1408 3828455 2020.01.13 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 180 3939742 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 529 3828462 2020.01.13 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4002224 2020.03.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4437 3828461 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4856859 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 8 4856881 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 3792096 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 31 4810051 2020.09.30 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 3798823 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 3828434 2020.01.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 202 3828438 2020.01.13 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 4856897 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4812289 2020.10.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 136 3828454 2020.01.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3792095 2020.01.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1018 3792045 2020.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 525 3792044 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 3792046 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 45 4025301 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 423 4134190 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 859 3792048 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1519 3792047 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1965 3775035 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 39 3828432 2020.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13240 3775037 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4459050 2020.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3798676 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 3853160 2020.01.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 56 3775039 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 3792050 2020.01.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 204 3792049 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 17 4806344 2020.09.29 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4373309 2020.05.13 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 3773056 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 3979542 2020.03.03 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 875 3946733 2020.02.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3792094 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4398430 2020.05.16 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4309978 2020.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4244704 2020.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 8 4130644 2020.04.06 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4355473 2020.05.09 mapa