Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomasz z Dziuplaków : Tomasz Świątek
Liczba gatunków: 231Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4887011 2020.11.01 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 786 3794612 2020.01.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4777301 2020.09.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1571 3794634 2020.01.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1335 3984200 2020.03.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 810 3984198 2020.03.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3794637 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4781305 2020.09.19 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 10 3794626 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4778862 2020.09.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 118 3794629 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 3794640 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 67 3794615 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 6 3794622 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4005662 2020.03.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4341154 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 4305171 2020.05.03 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 620 3794657 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 52 4113159 2020.04.03 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 399 3794654 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3794649 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 32 4034888 2020.03.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 49 4132600 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 3794643 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 138 3873901 2020.01.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1232 3794613 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4237231 2020.04.25 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 65 3794650 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4777309 2020.09.17 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4541778 2020.06.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 42 3775656 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 22 3807175 2020.01.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 21 4166561 2020.04.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 22 3794639 2020.01.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 116 3794630 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 3794658 2020.01.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 4192781 2020.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 84 3811791 2020.01.10 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 32 4005648 2020.03.10 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 141 4005679 2020.03.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 3775665 2020.01.01 mapa