Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tomasz z Dziuplaków : Tomasz Świątek
Liczba gatunków: 204Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 767 3794612 2020.01.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1271 3794634 2020.01.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1333 3984200 2020.03.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 3984198 2020.03.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3794637 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 3794626 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 116 3794629 2020.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 3794640 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 53 3794615 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3794622 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4005662 2020.03.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4341154 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4305171 2020.05.03 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 616 3794657 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 51 4113159 2020.04.03 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 395 3794654 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3794649 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 4034888 2020.03.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 4132600 2020.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 3794643 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 104 3873901 2020.01.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1069 3794613 2020.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4237231 2020.04.25 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 53 3794650 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4541778 2020.06.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 39 3775656 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 22 3807175 2020.01.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 4166561 2020.04.14 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 20 3794639 2020.01.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 108 3794630 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3794658 2020.01.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 4192781 2020.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 84 3811791 2020.01.10 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas