Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Barbara Polanin : Barbara Polanin
Liczba gatunków: 245Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4933094 2020.11.20 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3830 3777495 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 19 3927165 2020.02.16 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 3966897 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3790564 2020.01.04 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 3790562 2020.01.04 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4467167 2020.05.31 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2719 3777467 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5275 3777535 2020.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2115 3777507 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4940905 2020.11.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 34 3777466 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3788287 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 231 3777462 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 88 3777471 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 188 3777474 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 21 3791959 2020.01.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 3849523 2020.01.19 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4846899 2020.10.15 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 522 3788315 2020.01.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1569 3777505 2020.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4019152 2020.03.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1098 3777503 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 3788301 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 147 4021398 2020.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 193 3966858 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 722 3777468 2020.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 3777504 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6400 3777459 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3777531 2020.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 879 3777492 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 3796386 2020.01.05 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4491287 2020.06.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 100 3777487 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4394488 2020.05.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 121 3777524 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 3777469 2020.01.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 983 3777475 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3791968 2020.01.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 109 4019156 2020.03.14 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 694 3777449 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4033143 2020.03.17 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1644 3934741 2020.02.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4242403 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 225 3777455 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus