Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Andrzej Lipiński : Andrzej Lipiński
Liczba gatunków: 286Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4921653 2020.11.15 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1197 3777642 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 57 3843330 2020.01.18 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 3929921 2020.02.16 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4812216 2020.10.03 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 75 3870731 2020.01.26 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4055990 2020.03.21 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4812235 2020.10.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3253 3777926 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 4917847 2020.11.14 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4326 3884284 2020.02.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3938445 2020.02.19 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 16070 3777648 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4918501 2020.11.14 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 228 3967832 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 400 3967819 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 186 3777655 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 28 3967841 2020.02.29 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 2 3967854 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 430 3800387 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 3932347 2020.02.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 95 3824758 2020.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 55 3903553 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4040919 2020.03.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 3967830 2020.02.29 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3778258 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4630785 2020.07.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 109 3871039 2020.01.26 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 36 4122547 2020.04.05 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 361 3871042 2020.01.26 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 3967742 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 54 4096692 2020.03.29 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 203 3974563 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 96 3974565 2020.03.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1531 3803121 2020.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7997 3777157 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 42 3929908 2020.02.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1890 3864871 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3843630 2020.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 25 4292407 2020.05.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 75 3800390 2020.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 45 3938676 2020.02.19 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 3998099 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 4 4073895 2020.03.14
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 26 3789894 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4187189 2020.04.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 261 3967843 2020.02.29 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4187192 2020.04.18 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 9 4133312 2020.04.07 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 53 3805409 2020.01.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 71 3938840 2020.02.19 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2620 3967862 2020.02.29 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4372000 2020.05.14 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1563 3777211 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4444582 2020.05.27 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 678 4350509 2020.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 50 4187431 2020.04.18 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 3847669 2020.01.19 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 20 4317490 2020.05.05 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 5 4554930 2020.06.21 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4304386 2020.05.03 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3847670 2020.01.19 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 3914 3967809 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 2397 3824761 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda