Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tygrys21 : Antoni Życki
Liczba gatunków: 171Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1052 3780541 2020.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 3846811 2020.01.18 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 3841325 2020.01.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4822388 2020.10.05 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4821730 2020.10.05 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4852182 2020.10.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2391 3986521 2020.03.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 4015429 2020.03.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 82 3867064 2020.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 112 4015446 2020.03.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4816823 2020.10.04 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 4536571 2020.06.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 114 3780538 2020.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 64 3896505 2020.02.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4015346 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 4268016 2020.04.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 4228463 2020.04.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 352 4546921 2020.06.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 551 3780530 2020.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 202 3780539 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 189 3780542 2020.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4384361 2020.05.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 104 3779474 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 4342364 2020.05.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia