Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

SalixAlba : Arkadiusz Wuwer
Liczba gatunków: 204Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4933227 2020.11.20 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3103 3784200 2020.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3751 3784198 2020.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 859 3862237 2020.01.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 404 3854414 2020.01.21 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3809869 2020.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 151 3807747 2020.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3807746 2020.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 925 3780086 2020.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 24 3791996 2020.01.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 3877939 2020.01.29 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4810684 2020.10.02 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 265 3911488 2020.02.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1621 3808401 2020.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 4629191 2020.07.17 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2186 3803170 2020.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 3912735 2020.02.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 61 4005093 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 69 4103471 2020.03.31 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 274 3816611 2020.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 154 3807745 2020.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8599 3780088 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4802351 2020.09.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 369 3792000 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 148 3784201 2020.01.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4841027 2020.10.12 mapa