Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

blanki : Teresa Mariusz Blank
Liczba gatunków: 212Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1069 3778733 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 28 3849354 2020.01.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 563 3795947 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 162 3889783 2020.02.02 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3910028 2020.02.09 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 10564 3823654 2020.01.12 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 3913762 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2422 3823655 2020.01.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 3910018 2020.02.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1306 3795942 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 58 3795923 2020.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 92 3778735 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 4397199 2020.05.17 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 53 3778731 2020.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 103 3778732 2020.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 4018951 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 93 4250787 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 341 3778734 2020.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 112 3823682 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2705 3778738 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 3889805 2020.02.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 175 3968788 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4467967 2020.05.31 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 3969234 2020.03.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4733079 2020.08.29 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus