Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Pomerania Team :3 : Antoni Ostoja-Lniski
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3773694 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 3774799 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 193 3838862 2020.01.17 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 14 3838857 2020.01.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 12 3773863 2020.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 3838859 2020.01.17 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4085445 2020.03.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 3838860 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 3773564 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 15 3814184 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3814179 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 3900936 2020.02.08 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3950798 2020.02.23 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 3773700 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4032894 2020.03.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3773871 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 4037628 2020.03.18 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 89 3994781 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3775467 2020.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4367711 2020.05.13 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 510 3775468 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 3775466 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 4122711 2020.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 3799386 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4032903 2020.03.17 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 3773997 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3773525 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4037642 2020.03.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4022758 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 3792638 2020.01.05 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4331617 2020.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 3784579 2020.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4156124 2020.04.12 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 3774621 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4566473 2020.06.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3773927 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 3779499 2020.01.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4367709 2020.05.13 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3779452 2020.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 23 3965051 2020.02.29 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 708 3772903 2020.01.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3772901 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus