Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ejber i skorce : Szymon Kaczmarek
Liczba gatunków: 218Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1050 3773758 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 17 3800155 2020.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 689 3773726 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 3841117 2020.01.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 3902389 2020.02.08 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3902392 2020.02.08 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 5393 3773760 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 26 3876875 2020.01.28 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9925 3800138 2020.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 13 3876873 2020.01.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9277 3774077 2020.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3902397 2020.02.08 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 16 4295679 2020.05.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 3775720 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 38 3778157 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 3773736 2020.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 38 3773733 2020.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4162330 2020.04.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4294627 2020.05.02 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 4115872 2020.04.04 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4398491 2020.05.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 3775721 2020.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4398788 2020.05.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 3773723 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3776112 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 33 4055330 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 54 3820973 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 141 3794807 2020.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 113 3800154 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4682 3773724 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4295680 2020.05.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 379 3800147 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471679 2020.06.01 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4060312 2020.03.22 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 8 4380073 2020.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 3793775 2020.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4129230 2020.04.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 42 3958717 2020.02.26 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4206020 2020.04.21 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 295 3773731 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 23 4124400 2020.04.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3775724 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 3946337 2020.02.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 502 3934443 2020.02.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 4242782 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 3773768 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4284547 2020.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 14 4239071 2020.04.25 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4116434 2020.04.04 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 4307726 2020.05.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4312951 2020.05.04 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 37 3814667 2020.01.11 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 78 3775540 2020.01.01 mapa