Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

tomzar : Tomasz Zarzycki
Liczba gatunków: 239Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4914638 2020.11.11 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 994 3773931 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 3875388 2020.01.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 227 3875268 2020.01.26
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 4024482 2020.03.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 471 3844560 2020.01.18 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4914442 2020.11.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2619 3793228 2020.01.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 121 3798268 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 61 3875244 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 3875338 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 124 3799268 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 59 3793236 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 210 3799270 2020.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3799269 2020.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 627 3774335 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 15 3875320 2020.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 38 3793233 2020.01.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 4320372 2020.05.05 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4612580 2020.07.11 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4396415 2020.05.16 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 291 3844759 2020.01.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 245 3793234 2020.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3875509 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 4018759 2020.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 3797915 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 179 3844782 2020.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 281 3799271 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8982 3773930 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 52 4709104 2020.08.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 764 3815443 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3844719 2020.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4499221 2020.06.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 68 3844711 2020.01.18 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 50 3774350 2020.01.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 46 4064486 2020.03.22 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4396205 2020.05.16 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 375 3793232 2020.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 3875516 2020.01.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 3844780 2020.01.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5059 3773751 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 151 4016388 2020.03.14 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2092 3875300 2020.01.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 4433877 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto