Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Stalenga : Jarosław Stalenga
Liczba gatunków: 273Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1365 3785751 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 36 3824943 2020.01.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 3792609 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 53 3994122 2020.03.08 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 6 3788033 2020.01.04 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 3814043 2020.01.11 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2622 3788031 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2019 3788030 2020.01.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17150 3788029 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 980 3898862 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 81 3898863 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1045 3898864 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 3898892 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1191 3774810 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 115 3814185 2020.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 434 3775417 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 85 3898889 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4245430 2020.04.26 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 3900694 2020.02.08 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3910670 2020.02.09 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3903003 2020.02.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 277 3792599 2020.01.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 7 4020886 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 391 3774811 2020.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 3900691 2020.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 49 4027718 2020.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 36 3995624 2020.03.08 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 142 3887206 2020.02.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 885 3808617 2020.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2214 3774809 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 191 3814189 2020.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 294 3774812 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3867418 2020.01.26 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4242062 2020.04.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 18 3775637 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4020667 2020.03.15 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 3990035 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 4091821 2020.03.28
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 4273109 2020.04.30
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 3785755 2020.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4046055 2020.03.19 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 312 3898870 2020.02.07 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3900862 2020.02.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 3902832 2020.02.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3818861 2020.01.12 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 21 3814151 2020.01.11 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 68 3898939 2020.02.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4369541 2020.05.13 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 48 3785737 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4326997 2020.04.30 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 4340246 2020.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 10 4189328 2020.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 3806578 2020.01.08 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 3 4344768 2020.05.09 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 4529850 2020.06.14 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4241719 2020.04.26 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3859556 2020.01.23 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1180 3775456 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 291 3806757 2020.01.08 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
X bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus 1 4633143 2020.07.18
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 14 4121758 2020.04.05 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4295714 2020.05.02 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 8 4192524 2020.04.19 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4445812 2020.05.27 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 58 3950964 2020.02.23 mapa