Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski
Liczba gatunków: 219Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1271 3775193 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 65 3818949 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 3968499 2020.02.29 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4010550 2020.03.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3690 3792652 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 4021489 2020.03.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2654 3792651 2020.01.05 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4021486 2020.03.15 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 736 3930834 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 170 3932392 2020.02.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5250 3955497 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 48 3955496 2020.02.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1037 3775185 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 52 3793255 2020.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 863 3779586 2020.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4927760 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 474 3849875 2020.01.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 549 3779589 2020.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4892486 2020.11.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 37 4094087 2020.03.29 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 174 4154615 2020.04.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3942 3818688 2020.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 464 3968515 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10761 3775194 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 36 3818687 2020.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 620 3849859 2020.01.19 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 11 4351072 2020.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4387120 2020.05.16 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4094078 2020.03.29 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus