Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Piotr Czułowski Win-Cin : Piotr Czułowski
Liczba gatunków: 271Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4928282 2020.11.17 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 372 3773024 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 4896377 2020.11.05 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 226 3797770 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4914804 2020.11.12 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 3797767 2020.01.06 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4004784 2020.03.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 20 3797768 2020.01.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1965 3791232 2020.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3184 4003879 2020.03.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4385 3797771 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4004947 2020.03.10 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 3787867 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 17 3791832 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3787863 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3787866 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 48 3773032 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 3791210 2020.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 3773029 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 32 3791891 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4553211 2020.06.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 22 4081674 2020.03.27 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3857108 2020.01.22 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 4037956 2020.03.18 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 652 3944653 2020.02.22 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4562154 2020.06.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 424 3791209 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3799885 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 4004506 2020.03.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 31 4004510 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 3799886 2020.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 95 4004502 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 364 3773023 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 31 4004504 2020.03.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 112 4004505 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4563038 2020.06.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4468054 2020.06.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3787771 2020.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4178981 2020.04.17 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4881589 2020.10.30 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 3773572 2020.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4177096 2020.04.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 65 3791215 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 14 3788760 2020.01.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4552817 2020.06.20 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3772801 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4108514 2020.04.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 232 3944652 2020.02.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4553134 2020.06.20 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 3772791 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 4548466 2020.06.19 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4302146 2020.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4260600 2020.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4261034 2020.04.28 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 4357655 2020.05.11 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4554149 2020.06.20 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4260381 2020.04.28 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3953814 2020.02.24 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 139 3773025 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 8 3965311 2020.02.29 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4747001 2020.09.05 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4339961 2020.05.09 mapa