Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Halina Łukomska : Halina Łukomska
Liczba gatunków: 208Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 195 3786885 2020.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 3936236 2020.02.18 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3936238 2020.02.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 3856364 2020.01.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4760798 2020.09.10 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1061 3787002 2020.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 3860085 2020.01.21 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 196 3848133 2020.01.19 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3942097 2020.02.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 91 3818127 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4925493 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 42 3813830 2020.01.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3942217 2020.02.20 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 87 3895956 2020.02.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4760793 2020.09.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4759494 2020.09.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 211 3813827 2020.01.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 341 3813828 2020.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 4068311 2020.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 38 4088913 2020.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 38 3979897 2020.03.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4033468 2020.03.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 518 3787003 2020.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 3848148 2020.01.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 342 3981744 2020.03.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 4529578 2020.06.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 31 3786886 2020.01.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus