Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dziabloszób : Marcin Dec
Liczba gatunków: 214Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 946 3777644 2020.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 3910504 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 839 3824637 2020.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 722 3814821 2020.01.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 3814825 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 502 3939068 2020.02.19 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 164 3942426 2020.02.20 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 218 3814872 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 101 3814871 2020.01.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 521 3777311 2020.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 3872532 2020.01.25 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 315 3777257 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 21 3942361 2020.02.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 25 3777261 2020.01.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 3872536 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3957641 2020.02.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 587 3910514 2020.02.09 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4661707 2020.07.30 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2364 3818491 2020.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3939067 2020.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 40 4034971 2020.03.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4128730 2020.04.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 29 3838826 2020.01.17 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 88 3872515 2020.01.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4590 3772808 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3872511 2020.01.25 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 116 3838855 2020.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 3872533 2020.01.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 6 4417082 2020.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 132 3780422 2020.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4109510 2020.04.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 3 4682202 2020.08.09
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 3 4334033 2020.05.08
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 85 3874247 2020.01.27 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4661750 2020.07.30 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 378 3818479 2020.01.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3939156 2020.02.19 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 36 3944272 2020.02.21 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 265 3773433 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4075532 2020.03.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3616 3820922 2020.01.12 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 7 4274212 2020.04.30 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto