Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Słowińscy Ptasiarze : Maksymilian Trubacz
Liczba gatunków: 178Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 91 3825753 2020.01.13 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 3987218 2020.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 116 3821424 2020.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4020402 2020.03.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 697 3773158 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 3785972 2020.01.02 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 267 3785971 2020.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 42 3859240 2020.01.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 3927972 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 3927969 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 3930745 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 3784026 2020.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 23 3784298 2020.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 3784024 2020.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3927974 2020.02.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 3988967 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 136 3784025 2020.01.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 204 3784027 2020.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3785966 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 4053786 2020.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 41 4190335 2020.04.19 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3988974 2020.03.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 66 3988997 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 691 3779513 2020.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 38 4067636 2020.03.23 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 3829014 2020.01.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4388765 2020.05.16 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4333006 2020.05.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4342922 2020.05.09
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4414537 2020.05.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 48 3784023 2020.01.03 mapa